A vacation in 5 languages / Vacanzas per 5 lungatgs / Loma 5 kieleksi

Message in English, Romansch then Finnish
La nova per romontsch ei suenter il engles e davon il finnes
Suomennos on englannin ja retoromaanin jälkeen

This summer I shall embark on another “working vacation” in Europe. After taking last summer off, I am back to my language study in the heart of Romansch Switzerland. I will be enrolled in level five during the special fortieth anniversary year of the Romansch program in Laax. Immediately after the course I go to Brittany, France, where I will take a course in introductory Breton in the village of Plésidy, where Breton is still spoken as an everyday language. This will be my first attempt to learn a Celtic language.

In the month before I leave I would like to update my snail-mail address book so if you have a change of address, kindly let me know. I wouldn’t want any of my postcards to go astray.

I will be juggling five languages during this trip: English, Romansch, German, Breton and French. Please let me know what language you would like your postcard written in 🙂

Romontsch:

Questa stad studegel jeu puspei ils lungatgs ella Europa. La stad vargada hai jeu buc viagiau mo en fenadur retuornel jeu el studi dils lungatgs al cor dalla Svizra romontscha. Jeu sun s’annunziaus el cuors livel 5 duront il onn special dil 40avel anniversari dil cuors romontsch a Laax. Immediatamein suenter il cuors mon jeu alla Bretagna, Frontscha, nua che jeu vegnel a far il cuors dil breton d’introducziun a Plésidy, in vitg nua ch’il breton ei tschintschaus sco in lungatg da mintga di.

Duront il meins davon mia partenza vuless jeu metter en uorden miu cudisch d’adressas. Sche ti has ina nova adressa supplicheschel jeu da dir a mi. Jeu vuless buc che mias cartas postalas disparien ella posta.

Jeu schongleschel tschun lungatgs duront quei viadi: engles, romontsch, tudestg, breton e franzos. Per quei lungatg vulesses ti tia carta postala 🙂 ?

Suomi:

Tämä kesä minä opiskelen taas kieltä Euroopassa. En matkustanut viime kesänä mutta palaan mun kieliopiskeluuni keskellä retoromaanin Sveitsiä. Olen kirjoittautunut kurssille retoromaanin kieleen viidennellä tasolla erikoisvuosijuhlan aikana neljännestäkymmenennestä retoromaanin ohjelmasta Laaxissa. Heti kun kurssi on loppu menen Bretagneen, Ranskaan, missä opiskelen ensimmäistä tasoa bretonin kielikurssista kylässä Plésidyssä, missä bretoni on vielä jokapäiväinen kieli. Se on minun ensimmäinen yritys kelttiläistä kieltä oppiminen.

Ennen mun lähtöni haluaisin päivittää mun osoitekirjani ja jos sinulla on uuden osoitteen, ole hyvä kerro mulle. En haluaisi että mun postikortit katoavat.

Olen syventynyt viiteen kieleen tämän matkan aikana: englantiin, retoromaaniin, saksaan, bretoniin ja ranskaan. Ole hyvä, kerro mulle miksi kieleksi sinä haluaisit sun postikorttisi 🙂

Craig Rowland
Mississauga, Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives